Painelaitetarkastukset

 -Ensimmäinen määräaikaistarkastus

 -Määräaikaistarkastus

 -Käyttötarkastus

 -Sisäpuolinen tarkastus

 -Upotustarkastus

 -Muutostarkastus

- Painelaitteen seuranta ja

  kunnonvalvonta

Turvallisuus ja kemikaaliviraston hyväksymä (TUKES) ja FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kolmannen osapuolen puolueeton ja riippumaton tarkastuslaitos I046, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020 .

Palveluillamme luomme turvallisuutta, käyttövarmuutta ja laatua asiakkaillemme. Varmistamme turvallisen käytön, lakisääteisten vaatimusten täyttymisen.