Painelaitetarkastukset

Painelaitetarkastukset

  • Ensimmäinen määräaikaistarkastus
  • Määräaikaistarkastus
  • Käyttötarkastus
  • Sisäpuolinen tarkastus
  • Upotustarkastus
  • Muutostarkastus
  • Painelaitteen seuranta ja kunnonvalvonta

Ainetta rikkomattoman testauspalvelun, kuten NDT tai ULA, toimitamme luotettavien ja sertifioitujen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Turvallisuus ja kemikaaliviraston hyväksymä (TUKES) ja FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kolmannen osapuolen puolueeton ja riippumaton tarkastuslaitos I046, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020 .

Palveluillamme luomme turvallisuutta, käyttövarmuutta ja laatua asiakkaillemme. Varmistamme turvallisen käytön, lakisääteisten vaatimusten täyttymisen.