VAK-säiliöt

VAK/ADR

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden hyväksynnät ja määräaikaistarkastukset. (VAK/ADR)

VAK-Säiliöt:

  • Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
  • Määräaikaistarkastukset
Kuljetettava painelaite:
  • Määräaikaistarkastukset
Ainetta rikkomattoman testauspalvelun, kuten NDT tai ULA, toimitamme luotettavien ja sertifioitujen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Turvallisuus ja kemikaaliviraston hyväksymä (TUKES) ja FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kolmannen osapuolen puolueeton ja riippumaton tarkastuslaitos I046, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020 .

Palveluillamme luomme turvallisuutta, käyttövarmuutta ja laatua asiakkaillemme. Varmistamme turvallisen käytön sekä lakisääteisten vaatimusten täyttymisen.