Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden hyväksynnät ja määräaikaistarkastukset. (VAK/ADR)


VAK-Säiliöt

-Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

-Määräaikaistarkastukset


Kuljetettava painelaite

-Määräaikaistarkastukset 
Turvallisuus ja kemikaaliviraston hyväksymä (TUKES) ja FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kolmannen osapuolen puolueeton ja riippumaton tarkastuslaitos I046, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020 .

Palveluillamme luomme turvallisuutta, käyttövarmuutta ja laatua asiakkaillemme. Varmistamme turvallisen käytön, lakisääteisten vaatimusten täyttymisen.